تجهیزات تولید

24 مجموعه دستگاه ceter و 4 محور CNC و 13 مجموعه دستگاه تزریق با کارگاه مستقل بدون گرد و غبار